قیمت تیرآهن ترک سایز ۶۰

خصوصیات محصول
سایز ۶۰
استاندارد IPE
محل بارگیری انبار
وزن ۱۴۳۰