قیمت تیرآهن روسیه سایز ۳۵

خصوصیات محصول
سایز ۳۵
استاندارد IPE
محل بارگیری کارخانه