قیمت تیرآهن روسیه سایز ۴۰

خصوصیات محصول
سایز ۴۰
استاندارد IPE
محل بارگیری کارخانه