قیمت تیرآهن کره سایز ۳۳

خصوصیات محصول
سایز ۳۳
استاندارد IPE
محل بارگیری کارخانه
وزن ۵۹۰