قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت ۰.۶

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۶
استاندارد st۱۲
محل بارگیری انبار
حالت رول
عرض ۱۰۰۰