تماس و مشاوره رایگان

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت ۰.۸

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۸
استاندارد st۱۲
محل بارگیری انبار
حالت رول
عرض ۱۲۵۰