تماس و مشاوره رایگان

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت ۲

خصوصیات محصول
ضحامت ۲
استاندارد st۱۲
محل بارگیری انبار
حالت رول
عرض ۱۲۵۰