قیمت ورق روغنی هفت الماس ضخامت ۰.۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۵
استاندارد st۱۲
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۲۵۰