قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۴

خصوصیات محصول
ضحامت ۴
استاندارد st۳۷
محل بارگیری انبار
حالت رول
ابعاد -
عرض ۱۵۰۰