قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۱۲

خصوصیات محصول
ضحامت ۱۲
استاندارد st۳۷
محل بارگیری انبار
حالت رول
ابعاد -
عرض ۱۵۰۰