قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۱۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۱۵
استاندارد st۳۷
محل بارگیری انبار
حالت رول
ابعاد -
عرض ۱۵۰۰