قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۶

خصوصیات محصول
ضحامت ۶
استاندارد st۳۷
محل بارگیری انبار
حالت فابریک
ابعاد ۱۵۰۰x۶۰۰۰
عرض -