قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۸

خصوصیات محصول
ضحامت ۸
استاندارد st۵۲
محل بارگیری انبار
حالت رول
ابعاد -
عرض ۱۵۰۰