قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت ۱۰

خصوصیات محصول
ضحامت ۱۰
استاندارد st۵۲
محل بارگیری انبار
حالت فابریک
ابعاد ۱۵۰۰x۶۰۰۰
عرض -