قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان ضخامت ۳۰

خصوصیات محصول
ضحامت ۳۰
استاندارد st۳۷
محل بارگیری کارخانه
حالت فابریک
ابعاد ۲۰۰۰x۶۰۰۰
عرض -