قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان ضخامت ۴۰

خصوصیات محصول
ضحامت ۴۰
استاندارد st۳۷
محل بارگیری کارخانه
حالت فابریک
ابعاد ۲۰۰۰x۶۰۰۰
عرض -