قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان ضخامت ۵۰

خصوصیات محصول
ضحامت ۵۰
استاندارد st۳۷
محل بارگیری کارخانه
حالت فابریک
ابعاد ۲۰۰۰x۶۰۰۰
عرض -