قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان ضخامت ۶۰

خصوصیات محصول
ضحامت ۶۰
استاندارد st۵۲
محل بارگیری کارخانه
حالت فابریک
ابعاد ۲۰۰۰x۶۰۰۰
عرض -