قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان ضخامت ۱۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۱۵
استاندارد st۵۲
محل بارگیری کارخانه
حالت فابریک
ابعاد ۲۰۰۰x۶۰۰۰
عرض -