قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان ضخامت ۲۰

خصوصیات محصول
ضحامت ۲۰
استاندارد st۵۲
محل بارگیری کارخانه
حالت فابریک
ابعاد ۲۰۰۰x۶۰۰۰
عرض -