قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان ضخامت ۴۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۴۵
استاندارد st۵۲
محل بارگیری کارخانه
حالت فابریک
ابعاد ۲۰۰۰x۶۰۰۰
عرض -