قیمت ورق سیاه مجتمع فولاد سبا ضخامت ۵

نیلوفر علی اکبری
کارشناس فروش
مهناز احمدی
کارشناس فروش
اعظم نوروزی
کارشناس فروش