قیمت ورق سیاه مجتمع فولاد سبا ضخامت ۸

خصوصیات محصول
ضحامت ۸
استاندارد st۳۷
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
ابعاد -
عرض ۱۵۰۰