قیمت ورق سیاه مجتمع فولاد سبا ضخامت ۱۲

خصوصیات محصول
ضحامت ۱۲
استاندارد st۳۷
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
ابعاد -
عرض ۱۵۰۰