تماس و مشاوره رایگان

قیمت ورق سیاه گیلان ضخامت ۸

خصوصیات محصول
ضحامت ۸
استاندارد st۳۷
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
ابعاد -
عرض ۱۰۰۰