قیمت ورق سیاه فولاد گیلان ضخامت ۱۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۱۵
استاندارد st۳۷
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
ابعاد -
عرض ۱۰۰۰