قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان ضخامت ۰.۴

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۴
محل بارگیری انبار
حالت رول
عرض ۱۲۵۰