قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان ضخامت ۰.۴۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۴۵
محل بارگیری انبار
حالت رول
عرض ۱۰۰۰