قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان ضخامت ۰.۶

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۶
محل بارگیری انبار
حالت رول
عرض ۱۲۵۰