قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان ضخامت ۰.۹

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۹
محل بارگیری انبار
حالت رول
عرض ۱۰۰۰