قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان ضخامت ۱

خصوصیات محصول
ضحامت ۱
محل بارگیری انبار
حالت رول
عرض ۱۰۰۰