تماس و مشاوره رایگان

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت ۰.۹

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۹
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۲۵۰