قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت ۱.۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۱.۵
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰