قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ضخامت ۲

خصوصیات محصول
ضحامت ۲
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰