قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ضخامت ۰.۳

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۳
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۲۵۰