قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ضخامت ۰.۳۴

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۳۴
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰