قیمت ورق گالوانیزه کاشان ضخامت ۰.۶

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۶
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰