تماس و مشاوره رایگان

قیمت ورق گالوانیزه کاشان ضخامت ۰.۷

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۷
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰