قیمت ورق گالوانیزه کاشان ضخامت ۰.۹

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۹
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰