قیمت ورق گالوانیزه کاشان ضخامت ۱.۲۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۱.۲۵
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰