قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان سایز ۲۲

دانشنامه
ميلگرد آجدار چيست؟
معمولا از ميلگردها براي جبران مقاومت کششی پایین بتن در مقابل نيروهای وارده استفاده مي‌شود. از آنجايي که توانايي بتن در تحمل نیروهای کششی بسیار کم است برای جلوگیری از شکسته شدن آن، میلگردها را به کار میگیرند.