قیمت ورق گالوانیزه خودرو چهارمحال ضخامت ۰.۶

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۶
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۲۵۰