قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت ۰.۵ رنگ قرمز

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۵
استاندارد ۳۰۰۰
محل بارگیری انبار
حالت رول
عرض ۱۲۵۰
رنگ قرمز