قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت ۰.۵ رنگ سفید

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۵
استاندارد ۹۰۱۶
محل بارگیری انبار
حالت رول
عرض ۱۲۵۰
رنگ سفید