قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت ۰.۵ رنگ سبز

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۵
استاندارد ۶۰۲۴
محل بارگیری انبار
حالت رول
عرض ۱۲۵۰
رنگ سبز