قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت ۰.۵ رنگ قهوه ای

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۵
استاندارد ۸۰۱۷
محل بارگیری انبار
حالت رول
عرض ۱۲۵۰
رنگ قهوه ای