قیمت ورق رنگی هفت الماس ضخامت ۰.۵ رنگ پرتقالی

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۵
استاندارد ۱۰۲۸
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۲۵۰
رنگ پرتقالی