قیمت ناودانی شکفته مشهد سایز ۱۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۰
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری