قیمت ناودانی شکفته مشهد سایز ۱۴

خصوصیات محصول
سایز ۱۴
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری