قیمت ناودانی فولاد ناب تبریز سایز ۱۲

خصوصیات محصول
سایز ۱۲
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری